การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562


การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยวด ร่วมการแข่งขันกีฬาฯ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี