กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านยวด ร่วมกับปกครองอำเภอสร้างคอม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสร้างคอม ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี