กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านยวด ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยวด รพสต.ตำบลบ้านยวด จิตอาสาตำบลบ้านยวด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี