รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป


รับสมัครการแสดงกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านยวดได้กำหนดจัดงานวันเด็กในวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญสมัครกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับสมัครจิตอาสาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดต่อสมัครการแสดงกิจกรรม และจิตอาสา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวด

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี