คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 ธ.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยเขียนด้วยลายมือของ พล.อ.ประยุทธ์เอง ใจความว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี